Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozialreferat der Österreichischen HochschülerInnenschaft an der Universität Wien (ÖH)

Phone: 01-42 77-19 553, 19 554

Fax: 01-42 77-91 95

E-mail: sozialreferat@oeh.univie.ac.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-13 Uhr, Montag-Donnerstag 14-16 Uhr
Topics
Students
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at