Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SMID-KRIM Sozialmedizinische Initiative Döbling-Krim

1190 Wien, Börnergasse 16

Phone: 01-328 17 78

Mobile phone: 0650/80 60 028

E-mail: office@smid-krim.at

Business Hours

Montag, Dienstag, Donnerstag 9-12 Uhr

Description

Besuchs- und Begleitdienst (auch an Abenden und Wochenenden), Boten-, Einkaufs- und Besorgungsdienst,Freizeitbegleitdienst, Gartenpflege, Medikamenten-Holdienst, Urlaubs- und Reisebegleitung
Topics
Gardening support
Journey escorts
Neighbourhood assistance
Nursing services without subsidies
Visiting services without subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at