Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozialmedizinisches Nachbarschaftszentrum Unterpenzing, SMUP, Verein, Betreuungsgebiet: Unterpenzing

Phone: 01-894 66 78

Fax: 01-894 63 37

E-mail: office@smup.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-12 Uhr, 14-17 Uhr

Description

Heimhilfe, Besuchsdienst, Anwesenheitsdienst, Reinigungsdienst, Pflegehilfe, Hauskrankenpflege, Nachbarschaftshilfe

auch Nachtdienste

Topics
Attendance care
Domestic support
Flat cleaning
Medical nursing care at home
Neighbourhood assistance
Nursing services without subsidies
Visiting services without subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at