Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein - SOZIALE NETZE - Wien

Phone: 01-402 13 99

Fax: 01-405 58 88

E-mail: office@sozialenetze.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-15 Uhr, Freitag 8-13 Uhr

Description

Heimhilfe, Besuchsdienst, Hauskrankenpflege, Mehrstündige Alltagsbegleitung
Förderung durch den FSW in den Bezirken 1, 7, 8, 9, 18, 19
keine Nachtdienste

Topics
Domestic support
Medical nursing care at home
Nursing services with subsidies
Visiting services without subsidies
Visiting services with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at