Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Seniorenhilfe Junge Panther, Verein, Soziale Dienste

1030 Wien, Hainburgerstraße 57-61

Phone: 01-798 33 88

Fax: 01-798 24 60

E-mail: junge.panther@reflex.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-15 Uhr, Freitag 9-17 Uhr

Description

Heimhilfe, Besuchsdienst, Reinigungsdienst, Hauskrankenpflege (nur im 3., 10. und 11.Bezirk), Pflegehilfe, Anwesenheitsdienst, Reisebegleitung, Betreuung von Kindern behinderter Eltern
auch Nachtdienste.

Topics
Attendance care
Domestic support
Flat cleaning
Journey escorts
Medical nursing care at home
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at