Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Caritas Socialis Betreuung zu Hause - CS Caritas Socialis

Phone: 01-710 50 10-0

Fax: 01-710 50 10-4903

E-mail: info@cs.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-15.30 Uhr

Description

Heimhilfe, Besuchsdienst, (medizinische) Hauskrankenpflege, mehrstündige Alltagsbegleitung, mobiles Palliativteam

Topics
Domestic support
Hospice and palliative care mobile
Medical nursing care at home
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at