Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflege zuhause, 13.Bezirk - Caritas der Erzdiözese Wien

1130 Wien, Am Platz 1A

Phone: 01-876 66 53

Fax: 01-879 17 37

E-mail: sst.mariahietzing@caritas-wien.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-15.30 Uhr

Description

Heimhilfe, Besuchsdienst, Hauskrankenpflege und medizinische Hauskrankenpflege
Topics
Domestic support
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at