Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Hilfe und Pflege daheim, für ganz Wien - Wiener Hilfswerk, Verein

Phone: 01-512 36 61

Fax: 01-512 36 61-55

E-mail: info@wiener.hilfswerk.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr

Description

Besuchsdienst, Heimhilfe, Hauskrankenpflege, Kinderhauskrankenpflege, Mobiles Palliativteam, mehrstündige Alltagsbegleitung

Topics
Domestic support
Medical nursing care at home
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at