Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

First Love Jugendberatung, Österreichische Gesellschaft für Familienplanung

Phone: 0677-624 133 70

E-mail: buero@oegf.at

Website:

Business Hours

Montag, Mittwoch 14-18 Uhr (Anmeldung bis 17.30 Uhr)

Description

Beratung und Untersuchung für Jugendliche
anonym (ohne E-Card) und kostenlos

Topics
Family planning
Sexuality
Youth counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at