Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Die Helfer Wiens - MA 68, Feuerwehr und Katastrophenschutz

1070 Wien, Hermanngasse 24

Phone: 01-522 33 44

Fax: 01-522 33 44-5

E-mail: office@diehelferwiens.at

Website:

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Schauraum: Montag-Freitag 9-13 Uhr und nach Vereinbarung
Topics
Civil defence
First aid
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at