Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien, Dr. Susanne Herbek

Phone: 05 05 379-20 179

E-mail: post@senior-in-wien.at

Website:

Topics
Senior citizens' advocate
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at