Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Medizinisches Selbsthilfezentrum Wien „Martha Frühwirt“

Phone: 01-330 22 15-0

Mobile phone: 0699 / 173 964 88

Fax: 01-330 22 15-1

E-mail: office@medshz.org

Website:

Description

Vorsitzende: Maria Nimführ
Topics
Diverse self-help groups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at