Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen, Pfarrerin Mag. Edith Schiemel

Phone: 01-596 41 96

Mobile phone: 0699/ 1 88 77 727

Fax: 01-596 41 96

E-mail: edith.schiemel@aon.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage
Topics
Sects
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at