Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bildungsberatung, Bildungsdirektion für Wien

Phone: 01-525 25-7700

E-mail: bildungsberatung@bildung-wien.gv.at

Website:

Business Hours

Parteienzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag 8.30-15 Uhr, Freitag 8.30-12 Uhr
(bitte die aktuellen Informationen zu den COVID 19 Maßnahmen beachten)
Telefonisch: Montag-Freitag 8.30-15 Uhr

Description

Informationen und Beratung für Eltern, Lehrpersonen und Schüler*innen in Bezug zur Schullaufbahn in Wien.
Topics
School service
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at