Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Psychologische Servicestelle des KAV, ausschließlich für MitarbeiterInnen des KAV und alle im KAV in Ausbildung befindliche Personen - Wiener Krankenanstaltenverbund

Phone: 01-404 09-60 490

E-mail: psy.serv@wienkav.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr telefonische Terminvereinbarung unbedingt erforderlich

Description

Psychologische Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz (Konflikte, Mobbing, Stress, Burnout, usw.) sowie in Zusammenhang mit der Ausbildung

Topics
Burn out
Harassment
Psychological counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at