Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bildungsdirektion für Wien, Abteilung Schulpsychologie und schulärztlicher Dienst

Phone: 01-525 25-siehe Info

E-mail: schulpsychologie@bildung-wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr

Description

Abteilungsleitung: DW 77515
für allgemein bildende Pflichtschulen: DW 77 518
für allgemein bildende höhere Schulen: DW 77535
für berufsbildende Pflichtschulen: DW 77545
für berufsbildende mittlere und höhere Schulen: DW 77555

Topics
School psychology
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at