Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Schlichtungsstelle - MA 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten

1190 Wien, Muthgasse 62

Phone: 01-4000-74 498

Fax: 01-4000-99-74 544

E-mail: ks@ma50.wien.gv.at (Gruppenleitung)

Website:

Business Hours

telefonisch: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
persönlich: Montag, Mittwoch 8-13 Uhr, Donnerstag 15.30-17.30 Uhr
Topics
Tenants' counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at