Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Klientenservice der Rechtsanwaltskammer Wien

Phone: 01-533 27 18-45

E-mail: kanzlei@rakwien.at

Website:

Business Hours

Freitag 14-16 Uhr (ausgenommen Karfreitag und wenn Donnerstag Feiertag ist)

Description

Fragen zu Honorarnoten von RechtsanwältInnen
Anmeldung nicht erforderlich
Anwaltssuchsystem nach Tätigkeitsgebieten unter http://www.rakwien.at oder per Telefon, Fax oder Post (533 27 18 DW 20, 21)
Topics
Lawyer
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at