Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pass, Verein, Hilfe bei Suchtproblemen

Phone: 01-714 92 18

Fax: 01-714 92 18-9

E-mail: info@pass.at

Website:

Business Hours

telefonische Terminvereinbarung

Description

Psychotherapie, Angehörigenberatung, Supervision, Prävention
Schwerpunkt Sucht
Suchtberatung, Angehörigenberatung kostenlos
 

Topics
Addiction to medication
Alcohol addiction
Drug addiction
Psychotherapy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at