Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Informationsstelle, Wiener Landesverband für Psychotherapie

Phone: 01-512 71 02

E-mail: informationen@psychotherapie-wlp.at

Website:

Business Hours

Montag, Donnerstag 14-16 Uhr

Description

  • Kostenlose Information über Psychotherapie sowohl am Telefon als auch im persönlichen Gespräch nach Terminvereinbarung
  • Unterstützung bei der Suche eines Psychotherapieplatzes
  • Beratung über Finanzierungsmöglichkeiten einer Psychotherapie
  • Information über die in Österreich staatlich anerkannten Psychotherapiemethoden u.v.m.
Topics
Psychotherapy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at