Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH - Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH

Phone: 01-400 88

Fax: 01-400 88-9999

E-mail: service@khgh.at

Website:

Website:

Topics
Hospitals confessional and private
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at