Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kriminalpolizeiliche Beratung

1090 Wien, Wasagasse 22

Phone: 0 800 21 63 46

E-mail: lpd-w-lka-ab-kriminalpraevention@polizei.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag nach Terminvereinbarung
Topics
Police
Stalking
Violence
Violence towards children
Violence towards old persons
Violence towards women
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at