Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Landespolizeikommando Wien

1010 Wien, Schottenring 7-9

Phone: 01-313 10-0

Phone: 133 (Notruf)

Fax: 01-313 10-72119

E-mail: LPD-W@polizei.gv.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Emergency calls
Police
Telephone helplines
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at