Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Helfende Hände, Haus Talisman, Verein 15

1150 Wien, Turnergasse 9

Phone: 01-893 42 64

Fax: 01-893 42 64-666

E-mail: office@helfendehaende.com

Website:

Description

Seniorenwohnen (Einzel- und Doppelappartements)
Betreutes Wohnen (Einzel- und Doppelappartements)
Pflegeplätze (Einzel- und Doppelappartements)
Remobilisation mit Physio- und Ergotherapie
Urlaubsbetreuung (Einzel- und Doppelappartements)

Keine Förderung durch den Fonds Soziales Wien

Topics
Residential and nursing homes private without subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at