Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Fortuna Wohnpark, Kuratorium Fortuna

Phone: 01-329 20

Fax: 01-329 20-1902

E-mail: wohnpark@fortuna-swa.at

Website:

Description

Wohn- und Pflegeplätze
Befristeter Aufenthalt möglich
Topics
Residential and nursing homes private with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at