Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

St. Carolusheim, St. Carolus GmbH

1180 Wien, Gentzgasse 104

Phone: 01-470 67 18-117

Fax: 01-470 67 18-111

E-mail: info@carolusheim.at

Website:

Description

Einzel- und Zweibett-Appartements für Paare, Geschwister etc.
Wohn- und Pflegeplätze (Kurz- und Langzeitpflege)
Kirche zum Beten, Singen und Feiern mit täglichen Messen im Haus
Topics
Residential and nursing homes private with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at