Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Franziskusheim, Heime der Franziskanerinnen Wien GmbH

1130 Wien, Stock im Weg 1

Phone: 01-879 66 05

Fax: 01-879 66 05-199

E-mail: office@hdfw.at

Website:

Description

Ausschließlich Einbettzimmer

Kurzzeit- und Langzeitpflege
Remobilisationspflege
Urlaubspflege
Pflege bei Demenz
Topics
Residential and nursing homes private with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at