Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Arbeiter-Samariter-Bund Wien Gesundheits- und soziale Dienste gemeinnützige GmbH

1150 Wien, Pillergasse 24

Phone: 01-891 45-283

Fax: 01-891 45-230

E-mail: sozialedienste@samariterwien.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 7.30-16 Uhr, Freitag 7.30 - 13.30 Uhr

Description

Heimhilfe, Besuchsdienst, Hauskrankenpflege, Pflegehilfe, Mehrstündige Alltagbegleitung

Topics
Domestic support
First aid
Medical nursing care at home
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at