Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, Landesstelle Wien

Phone: 050 808 808

E-mail: vs@svs.at

Website:

Business Hours

Persönlich: Montag 7.30-17.30 Uhr, Dienstag-Donnerstag 7.30-14.30 Uhr, Freitag 7.30-13.30 Uhr
Telefonisch Montag-Donnerstag 7.30-16 Uhr, Freitag 7.30-14.30 Uhr

Description

für Gewerbetreibende, Bauern und Neue Selbständige
Topics
Health insurance
Pensions
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at