Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pensionistenklubs der Stadt Wien - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Phone: 01-313 99-170 112

E-mail: pk@kwp.at

Website:

Business Hours

Kluböffnungszeiten
Klubs in den Häusern zum Leben ganzjährig Montag - Freitag (ausgenommen
Feiertage)13-18 Uhr

Bezirksklubs von September bis Juni, Montag - Freitag (ausgenommen
Feiertage) 13-18 Uhr,
ganzjährige Öffnungszeiten für ausgewählte Bezirksklubs: siehe Homepage

Description

Besuch und Jause sind kostenlos, der Kostenbeitrag für die Teilnahme an Ausflügen ist nach Einkommen gestaffelt.
Kulturelle Veranstaltungen werden angeboten.
Für den Besuch eines Klubs in einem der Häuser zum Leben wird vorherige telefonische Anfrage empfohlen.

Topics
Leisure time offers for old persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at