Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus Atzgersdorf - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Phone: 01-313 99-1120

E-mail: haus.atzgersdorf@kwp.at

Website:

Description

mit Remobilisationsstation

Topics
Rehabilitation for old persons in nursing homes
Residences for older persons
Residential and nursing homes public
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at