Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus Schmelz, Generalsanierung bis voraussichtlich 2021 - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

1150 Wien, Ibsenstraße 1

Phone: 01-313 99-1110

Fax: 01-313 99-3111

E-mail: haus.schmelz@kwp.at

Website:

Topics
Residences for older persons
Residential and nursing homes public
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at