Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wohnen bei der CS - CS Caritas Socialis

1090 Wien, Müllnergasse 29

Phone: 01-316 63-1210

Fax: 01-316 63-1219

E-mail: beratungsservice@cs.at

Website:

Description

Kleine Wohnungen, die seniorInnengerecht adaptiert sind, mit Notrufsystem ausgestattet, pflegerische Leistungen gegen Entgelt

Topics
Senior citizens' flats
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at