Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stadt Wien Frauenzentrum - MA 57 - Frauenservice Wien

Phone: 01-408 70 66

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-17 Uhr
Freitag 9-16 Uhr
Für persönliche Termine ist Terminvereinbarung nötig

Description

Information über Beratungs- und Unterstützungsangebote in Wien
Rechtliche Erstberatung durch Juristinnen zu Scheidung, Trennung, Obsorge, Kontaktrecht und Unterhalt
Beratung durch Sozialarbeiterinnen in sozialen, beruflichen und finanziellen Fragen
Psychologische Unterstützung durch Klinische und Gesundheits-Psychologinnen
Kostenlos, vertraulich und anonym
Topics
Women's counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at