Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus St. Josef, Übergangswohnhaus für Männer, Frauen und Paare - Caritas der Erzdiözese Wien

1070 Wien, Bernardgasse 27

Phone: 01-522 31 71

Fax: 01-522 31 71 - 50

E-mail: haus-st-josef@caritas-wien.at

Website:

Business Hours

Aufnahmegespräche nach telefonischer Vereinbarung Montag-Freitag 8-15 Uhr

Description

Haustiere möglich

Aufnahme erfolgt nach Bewilligung durch bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe)
 

Topics
Hostels for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at