Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

JUCA, Haus für wohnungslose junge Erwachsene (18-30 Jahre) - Caritas der Erzdiözese Wien

Phone: 01-485 27 27-600

Fax: 01-485 27 27-9600

E-mail: juca@caritas-wien.at

Website:

Business Hours

7 bis 24 Uhr
in Notfällen rund um die Uhr

Description

Zuweisung in das Wohnheim nur über bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe)

Zuweisung in das Nachtquartier über P7 - Wienener Service für Wohnungslose

Topics
Emergency accommodation for homeless persons
Hostels for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at