Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Johanniter-Unfall-Hilfe, Bereich Wien

Phone: 01-476 00 (Einsatzzentrale)

Phone: 01-470 70 30-2270 (Hausnotruf)

Fax: 01-476 00-3965 (Einsatzzentrale)

Fax: 01-470 70 30-2255 (Hausnotruf)

E-mail: wien@johanniter.at (Büro)

E-mail: akkontel.wien@johanniter.at (Hausnotruf)

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Hausnotruftelefon (Auskunft, Bestellung): Montag-Freitag 8-16 Uhr

Description

Zusatzleistung: Falldetektor, Notrufgeräte auf GSM Basis für TeilnehmerInnen ohne Festnetzanschluss

Topics
Emergency alarm
First aid
Key safe
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at