Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mutter-Kind-Haus der St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien

Phone: 01-815 41 96

Fax: 01-815 41 96-10

E-mail: mukiflur@edw.or.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage
Topics
Accommodation for mother and child
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at