Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

CS Haus für Mutter und Kind - CS Caritas Socialis

Phone: 01-315 77 30

Fax: 01-315 77 30-19

E-mail: muki.info@cs.at

Website:

Topics
Accommodation for mother and child
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at