Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mietbeihilfe und Mobilpass für PensionistInnen - MA 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht

Phone: 01-4000-8040

Fax: 01-4000-99-40639 (Mietbeihilfe)

Fax: 01-4000-99-40 679 (Mobilpass)

E-mail: mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at (Mietbeihilfe)

E-mail: mobilpass@ma40.wien.gv.at (Mobilpass)

Website:

Business Hours

Telefonisch Montag-Freitag 8-18 Uhr
Persönlich Montag-Freitag 8-12 Uhr
Aufgrund der aktuellen Lage (Covid-19) Änderungen bei den Öffnungszeiten. (siehe Webseite)
Topics
Housing benefit
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at