Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Medikamentenzustellung, Samariterbund Wien Rettung und Soziale Dienste Gemeinnützige GmbH, für ganz Wien

1150 Wien, Hollergasse 2-6

Phone: 01-891 44

Fax: 01-891 45-150

E-mail: info@samariterbund.net

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

22,30 € + Rezeptgebühr (bei Befreiung entfällt nur die Rezeptgebühr)
8,83 € für Mitglieder + Rezeptgebühr (bei Befreiung entfällt nur die Rezeptgebühr)

Rezept muss vorhanden sein

Topics
Medication delivery
Telephone helplines
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at