Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

logopädieaustria, Berufsverband

Phone: 01-892 93 80

E-mail: office@logopaedieaustria.at

Website:

Topics
Logopaedia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at