Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Landesgericht für Strafsachen Wien

Phone: 01-401 27-0

Website:

Business Hours

siehe Webseite
Topics
Juvenile courts
Provincial courts
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at