Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Landesgericht für Strafsachen Wien

Phone: 01-401 27-0

Website:

Business Hours

Amtsstunden: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Parteienverkehr: Montag-Freitag 8-12 Uhr
Einlaufstelle: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Servicecenter: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Topics
Juvenile courts
Provincial courts
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at