Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Rehabilitationszentrum Meidling, AUVA

1120 Wien, Köglergasse 2A

Phone: 05 93 93-55000

Fax: 05 93 93-55207

E-mail: rmv@auva.at

Website:

Description

Neuro-Rehabilitation von Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen

Topics
Hospitals public
Rehabilitation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at