Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Privatklinik Betriebs-Ges.m.b.H. & Co.KG

1090 Wien, Pelikangasse 15

Phone: 01-401 80-0

Fax: 01-401 80-7050

E-mail: office@wpk.at

Website:

Topics
Hospitals confessional and private
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at