Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, Konvent der Barmherzigen Brüder Wien

Phone: 01-211 21-0

Fax: 01-211 21-1333

E-mail: krankenhaus@bbwien.at

Business Hours

Ambulanzzeiten siehe Homepage

Description

Auch Menschen ohne Versicherungsschutz und E-Card werden in den Ambulanzen unentgeltlich behandelt.

Topics
Dentist
Hospitals confessional and private
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at