Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Klinik Donaustadt (früher: Donauspital) - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

Phone: 01-288 02

Fax: 01-288 02-2050

E-mail: kdo.kzl@gesundheitsverbund.at

Website:

Description

Psychiatrische Abteilung: für 2. und 22. Bezirk
Topics
Addiction to medication
Alcohol addiction
Hospitals public
Psychiatry in hospital
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at