Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Klinik Ottakring (früher: Wilhelminenspital), Krankenhaus der Stadt Wien - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

Phone: 01-491 50-0

Fax: 01-491 50-1009

E-mail: postkor@gesundheitsverbund.at

Website:

Topics
Hospitals public
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at