Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Klinik Penzing (früher: Sozialmedizinisches Zentrum - Baumgartner Höhe / Otto Wagner Spital) - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

Phone: 01-910 60-0

Fax: 01-910 60-11 309

E-mail: kpe@gesundheitsverbund.at

Website:

Description

1. Psychiatrische Abteilung für die Bezirke: 5.-7.,9. und 19. 
3. Psychiatrische Abteilung für die Bezirke: 8.,16.-18. 
Pulmologisches Zentrum, Immunambulanz (0-24 Uhr)
Neurologisches Zentrum - Rothschildstiftung - Maria-Theresien-Schlössel
Orthopädisches Zentrum

Topics
Addiction to medication
Aids
Hospitals public
Psychiatry in hospital
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at