Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozialmedizinisches Zentrum - Baumgartner Höhe / Otto Wagner Spital - Wiener Krankenanstaltenverbund

Phone: 01-910 60-0

Phone: 619-0 (Magistratsintern)

Fax: 01-910 60-11 309

E-mail: ows@wienkav.at

Website:

Description

Psychiatrisches Zentrum: für die Bezirke 1, 5-9, 17, 18 und 19
Pulmologisches Zentrum, Immunambulanz (0-24 Uhr)
Neurologisches Zentrum - Rothschildstiftung - Maria-Theresien-Schlössel
Orthopädisches Zentrum

Topics
Addiction to medication
Aids
Hospitals public
Psychiatry in hospital
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at