Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

LOK Couture, Verein LOK - Leben ohne Krankenhaus

Phone: 01-601 41-625

E-mail: lok@lok.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9.30-18.20 Uhr

Description

Arbeitsprojekt für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Second-Hand-Geschäft für Kleidung
Kostenlose Spendenabholung

Topics
Clothing
Daily structure for mentally ill persons
Work projects
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at